Start Synsätt Tjänster Arbetssätt Referenser Kontakt Samarbete

Arbetssätt

Utan kunskap och känsla för vad man skall åstadkomma så blir förslaget inte bättre genom att använda datorn men däremot tydligare. 

Datorn är mitt viktigaste verktyg.

Om jag skall skapa ett nytt hus eller bygga till ett befintligt så "skissar" jag olika lösningar genom att modellera hela huset i 3d. Som kund får du se bilder på olika förslag som är nästa lika verklighetstrogna som ett fotografi. Det är framför allt exteriören som jag studerar i 3d. Parallellt med detta så brukar jag rita en plan i 2d.

Jag skickar bilderna till dig med E-post.  Bilder från 3d-modellen får du i jpg-format eller pdf-format. Traditionella ritningar får du som pdf-filer som du själv kan skriva ut. 
Naturligtvis kan du även få ritningarna utskrivna på papper om du föredrar det. 

När jag modellerar i 3d så använder jag programmet Sketchup.

För att skapa traditionella ritningar så använder jag programmet AutoCAD. 

De kan se hur bygglovritningarna ser ut genom att ladda ner dem i PDF-format. Filen innehåller 4 ritningar enligt följande

fasadritning skala 1:100
planer skala 1:100
sektioner skala 1:100
situationsplan skala 1:400

Exempel på tillbyggnad och ombyggnad


Nuläge med eternitfasad och moderna fönster som tillkom 1950.


Äldre foto som visar hur huset såg ut före 1950.

Så här blev det  >>

Datormodell som visar hur det kan bli...