Start Synsätt Tjänster Arbetssätt Referenser Kontakt Samarbete

Synsätt

Lära av historien - tänk nytt.


Skönhet 
ger själen både ro och stimulans

Skönheten är sinnlig och kan bara upplevas. 

Vad som  anses vara vackert förändras i tiden. Tur är väl det för annars skulle hus från olika tider inte ha sin särprägel. Staden har sina årsringar som speglar samhället och modet vid varje tid. Detta är värdefullt och låt därför husen behålla sin ursprungliga karaktär även vid senare renoveringar. 

Ivern över att spara på energi har tyvärr ofta inneburit att vi har förvanskat stilen och utplånat skönheten i de äldre husen. Så behöver det inte vara. 

Tradition 
är det välkända som ger trygghet

Hus äldre än 50 år är byggda på ett ekologiskt hållbart sätt. Byggmaterialen är enkla, sunda och väl beprövade. 
Kvalitén i materialet och hantverket i våra gamla hus skall vi vara rädd om genom att underhålla och renovera i stället för att byta ut till nytt. 

Ekologiskt byggande är inget konstigt eller särskilt svårt. Det finns mycket glömd kunskap om material och byggmetoder i våra äldre hus som med fördel kan användas igen samtidigt som våra nya krav på komfort, bekvämlighet och energihushållning självklart tillgodoses med nya bättre metoder och teknik. 

Funktion
gör att vardagen känns bekväm

Våra levnadsvanor ändras och det är ofta en anledning till att vi behöver förändra våra äldre hus. 

Detta kan göras varsamt på husets villkor för att behålla skönheten och miljön. 

 

 

Kerstin Eriksson arkitekt SAR/MSA tel. 016-25821