Start Synsätt Tjänster Arbetssätt Referenser Kontakt Samarbete

Tjänster

De första besluten är mest avgörande för både resultat och kostnader. 

Inget uppdrag är för litet för mig. Det är du och dina behov som avgör hur mycket jag skall göra.  

Det är kunskapen och lösningen du i första hand köper. Sedan får du naturligtvis också de formella ritningarna och beskrivningarna för att söka bygglov, göra förfrågningar och att bygga huset.

På hemsidan för Sveriges arkitekter kan du läsa mer om vad det innebär att anlita en arkitekt. läs mer>>    

Förundersökning och rådgivning
Att söka historien och identifiera det som är värdefullt innan du påbörjar några ändringsarbeten är ett viktigt moment för att undvika förhastade beslut som raserar något som borde varit orört. 

Renovera hus
Jag hjälper dig att renovera varsamt det som är oförstört och att återställa eller förbättra det som tidigare varit utsatt för mindre tilltalande förändringar. 

 

Bygga till
Att utforma tillbyggnader i kombination med att bygga om det befintliga är mitt vanligaste uppdrag. Att bygga till ett befintligt hus är nog det svåraste och känsligaste projektet. Här krävs mycket kunskap och känsla för stil för att skapa något nytt som harmonierar med det befintliga.

Bygga nytt
Behöver du komplettera med garage, carport, förråd, gäststuga mm så skapar jag något som harmonierar med det som finns. 
Vill du bygga ett nytt fritidshus eller villa så kan jag rita även det. Självklart är att det blir ett ekologiskt hållbart byggande anpassat till naturen och dina behov. 

Kerstin Eriksson arkitekt SAR/MSA tel. 016-25821