Start Synsätt Tjänster Arbetssätt Referenser Kontakt Samarbete

Kontakt

Varför slösa bort dina pengar på att renovera sönder hus när det är billigare och mera lönsamt att vara varsam. 

Arkitekt Kerstin Eriksson
Näktergalsvägen 1
633 69 Skogstorp (Eskilstuna)
tel. 016-258 21 eller 070-520 31 04
eller skicka ett E-brev 

Drivkraft
Med livserfarenhet, kunskap och en passion för vackra sunda och funktionella hus erbjuder jag nu min hjälp till dig som vill ha ett sådant hus. 

Jag blir ledsen och upprörd över att se hur fina hus misshandlas och förfulas och att vi därigenom utplånar ett stort gemensamt kulturarv. Jag tror inte att någon gör detta medvetet utan det beror på bristande kunskap.

För 9 år sedan bestämde jag mig för att börja jobba med hus igen efter att jag under 16 år varit lärare på Mälardalens högskola och undervisat i cad och datorvisualisering. Jag har lärt mig tekniken när den var ny och svårjobbad men älskar den nu när den är mogen och användbar till alla sorters jobb. 

Utbildning
Arkitektexamen CTH 1974
Påbyggnadskurs i byggnadsvård och ombyggnad 20p 2001
Ekologiskt byggande 10p 2005 
Deltagit i tre  byggnadsvårdsläger för att få kunskap om traditionella material och byggmetoder. 
Läs om byggnadsvårdsläger>>

Arbetar även ideellt som länsombud i Sörmland för 
Svenska Byggnadsvårdsföreningen 
med uppgiften att ordna lokala aktiviteter för att sprida kunskap om god byggnadsvård.

Kerstin Eriksson arkitekt SAR/MSA tel. 016-25821