Start Synsätt Tjänster Arbetssätt Referenser Kontakt Samarbete

Samarbete

Att vara enmansföretagare innebär inte att man är ensam utan arbetskamraterna finns i ett stort nätverk. 

Att ingå i ett nätverk innebär att man alltid har någon att rådfråga när ens egna kunskaper inte räcker....och att kunna lotsa dig vidare till andra specialister när så behövs.

Byggnadsvårdsgruppen i Sörmland är ett nätverk av åtta samverkande företag som representerar olika yrken inom byggnadsvården. Arkitektursyn är ett av dessa. Läs mer>

Som medlem i Nätverket för byggnadsvård i Västmanland kan jag hjälpa dig att hitta duktiga hantverkare i denna region.
Läs mer>

 

Medlem i Svenska lerbyggeföreningen.
Läs mer>>

Svenska Byggnadsvårdsföreningen är en rikstäckande ideell förening som  vill skapa opinion i frågor om byggnadsvård, hålla kunskapen om äldre byggnadsteknik levande och främja utbildning om äldre bebyggelse. Jag arbetar som länsombud i Sörmland för denna förening. 
Läs mer>

Samverkan med  byggnadsantikvarier, ingenjörer, hantverkare och materialleverantörer. 

Nyttiga länkar

Nu finns det en ny sida som sammanställer allt som handlar om byggnadsvård . Den heter byggnadsvårdstorget. Därför räcker det med att jag har en länk till den sidan.

byggnadsvårdstorget

 

 

 

Kerstin Eriksson arkitekt SAR/MSA tel. 016-25821